Velký Osek
Naposledy aktualizováno: 13.5.2020

 

Půj?ujeme knihy  pro dosp?lé i pro d?ti.    Beletrie, nau?ná 

 

?asopisy  pro dosp?lé i pro d?ti

 P?ístup zájemcům na internet

 

Ceník poskytovaných služeb a poplatků

-----------------------------------------------

Registra?ní poplatek pro ?tená?e na rok

Dosp?lí                                                 80, - K?

D?ti, studenti, u??ové, důchodci      40,- K? 

 

Použití internetu      zdarma /?asový limit 30 minut v p?ípad? více zájemců a důležitosti/

Tisk 1 listu papíru  A4                            2,- K?

Poplatky za porušování výpůj?ního ?ádu

----------------------------------------------

Ztráta ?tená?ské legitimace                 10,- K?

Upomínky          +                    poštovné

dosp?lí po 1. up.                 2,- K?  za 1  titul

                   2. up.                 5,- K?

                   3. up.               10,- K?

D?ti /do 15 let/  po l. up      1,- K?

                                 2. up.     3,- K?

                                 3.up.       5,- K?

 Podrobn?jší informace v knihovn?