Velký Osek
Naposledy aktualizováno: 13.5.2020

  

 T?DEN  KNIHOVEN  30.9.-6.10. 2019

V tomto týdnu: * registrace nových ?tená?ů zdarma*amnestie na upomínky a dlouhodobé výpůj?ky*možnost zájemců k prohlídce knihovny*prodej starších knih za nízké ceny*

 

 

 "Tajemné stezky regionu" -Zlatým pruhem Polabí : literární beseda J. ?ehounka o historii i sou?asnosti a také o pov?stech a tradicích našeho kraje. 12.zá?í 2019 od 17 hodin v zasedací místnosti O? V.Osek

 

      DEN S ANDERSENEM - 1. A + l.B t?. MZŠ Velký Osek

                      28. b?ezna 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

                      B?EZEN - M?S?C  ?TEN??Ů     

--------------------------------------------------------------------------------

 11. ?íjna 2018  p?ednáška "?sl. legioná?i 1914-1920" v zasedací místnosti O? V.Osek.    Za?átek od 17.00 hod. Vstup zdarma.

 

  

 

 

 

 27.3.2018  Beseda se spisovatelkou I. B?ezinovou  v MZŠ V.Osek

                    2.A +  2.B t?.  9.45- 10.45 hod.

 .                 3.A +  3.B t?.   11.00- 12.00 hod.

 Ve?er "Noc s Andersenem"- spaní, ?tení a povídání o knížkách.Téma Povídání o pejskovi a ko?i?ce- Josef a Karel ?apkové a jejich tvorba pro d?ti.   3.A. + 3.B t?. /pí u?itelky Babáková a Tomsová/.

Pokra?ování ve?era zcela netradi?n?- pozvání prarodi?ů k spole?nému p?ed?ítání knihy I.B?ezinové "Za?arovaná t?ída". Dorazilo n?kolik babi?ek i jeden "state?ný " d?de?ek. P?e?etla se po zapojení všech celá knížka!

Velice p?kná akce-v?ele doporu?ujeme!!       

 

 

 

 

 

 

 Návšt?va knihovny - 14.12.2017-     žáci 3.A. MZŠ V.Osek/pí u?. Babáková/

                                    14.12.2017 -    žáci 3.B MZŠ V.Osek/pí u?. Tomsová/

 Návšt?va knihovny - 11.10.2017 -    žáci 5.A MZŠ V.Osek /pí u?. Slaninová/

 

 

 

 

 Obecní knihovna a obecní ú?ad V.Osek vás zvou na p?ednáškový ve?er

                   "JAPONSKO: N?VOD K POUŽIT?"

 pátek 23.6. 2017- zasedací sál O? V.Osek   od 18:30 hod.

p?ednášející: Martina  Dohnalová a Barbora Žižková

 Poznejte zemi vycházejícího slunce o?ima dvou mladých cestovatelek. 

                      vstup volný

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 SLAVNOST SLABIK??E -  MZŠ V.Osek     od 16.00 hodin

 21.6. 1.B t?. / p. u?itelka Lojková/,  22.6. 1. A t?. /p. u?itelka Franková/

--------------------------------------------------------------------------------------

Ve?er s "pohádkovou babi?kou" /Noc s Andersenem/

/ v úterý 11. 4.2017  od  19.00 hod. v MZŠ V.Osek  /Ob? druhé t?ídy/.

                                                                        

 "Poprvé v knihovn?"  - návšt?va  t?ídy 1. B MZŠ V. Osek v knihovn?

                         dne 19. 4. 2017  od 8. 00 hod.

 

 

 


 

 
                  

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 


               


 

 


 

ctenipomaha
  www.ctenipomaha.cz