Velký Osek
Naposledy aktualizováno: 13.5.2020
 
Naše nové webové stránky najdete na adrese: https://www.knihovnavelkyosek.cz/
 
 
Knihovna je cílem podpory od St?edo?eského kraje poskytované p?íjemci formou regionálních funkcí 
Z?izovatel knihovny : Obec Velký Osek
 
 
Vítejte na stránkách Obecní knihovny Velký Osek

 Náš nový

 www katalog Velký Osek

****

 

 

 

 

 

******************************************************

  !   Upozorn?ní pro ?tená?e a uživatele knihovny Velký Osek !

Z důvodu zkrácení pracovního úvazku knihovnice bude knihovna od ?íjna 2017 otev?ena pro ve?ejnost takto :

    Po      9 - 11    12 - 15       hod.

    ?t      9 - 11     12 - 17.30  hod.

    St       není výpůj?ní den

    ?t      zav?eno

    Pá     9 - 11       12 - 17.30  hod.

------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------

 

  T?DEN  KNIHOVEN   30.9. - 6.10. 2019

V tomto týdnu:* zápis nových ?tená?ů zdarma* amnestie na upomínky a dlouhodobé výpůj?ky*možnost zájemců k prohlídce knihovny*prodej starších knih za nízké ceny*         

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

      Obecní knihovna Velký Osek zve na  LITER?RN?  BESEDU  J. ?EHOUNKA  
             "TAJEMN? STEZKY  REGIONU ". 
Autor t?í knih o tajemných stezkách hovo?í o historii i sou?asnosti ?ady míst v Polabí, ale p?edevším o pov?stech a tradicích.
            ?TVRTEK  12. zá?í 2019 v 17 hodin v zasedací místnosti  
                                      obecního ú?adu V.Osek.
 Po besed? možnost zakoupení n?kterých autorových knih i s jeho                                                   podpisem.
 
                                                   
                           
                
            
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 28.3. 2019  DEN S ANDERSENEM- 1.A. + 1. B MZŠ Velký Osek

-----------------------------------------------------------------------------

 11.10. 2018 /?tvrtek/ - p?ednáška "?sl. legioná?i 1914-1920"

 v zasedací místnosti O? V.Osek. Za?átek od 17.00 hod. Vstup zdarma.

 

--------------------------------------------------------------------------------------

27.3. 2018 -beseda se spisovatelkou Ivou B?ezinovou /MZŠ V.Osek /

ve?er "Noc s Andersenem " -spaní ve škole 3.A a 3.B- spole?né ?tení

za?átek od 18. hod

                                  


V naší knihovn? můžete zakoupit pohlednice V.Oseka, pohlednice
k 785. výro?í první písemné zmínky o obci a také knihu 
V.Židů: Historie velkooseckého sportu.
 
                                                                                                                    

 Výpůj?ní doba
Pond?lí 9 - 11 hod.12- 15 hod.
?terý 9 - 11 hod12-17:30 hod.
St?eda----------
?tvrtek-----------
Pátek 9 - 11 hod12-17:30 hod.